Woman Ukrainian Anastasia 3705
First Name Anastasia
Age 23
Woman Russian Elena 2052
First Name Elena
Age 29
Woman Ukrainian Luda 3740
First Name Luda
Age 41
Woman Ukrainian Marina 6464
First Name Marina
Age 38